Teenused

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (HNRK) tegeleb peamiselt neurorehabilitatsiooniga ehk neuroloogiliste probleemide järgselt tekkinud toimetulekuhäiretega inimeste taastusraviga.

Neurorehabilitatsiooni põhitõed.

HNRK-s on kolm osakonda:

  • spinaalse rehabilitatsiooni osakond seljaajukahjustusega ning teiste mitte peaajukahjustusega seotud seisunditega inimestele,
  • neurorehabilitatsiooni osakond peaajukahjustusega – insult, traumaatiline ajukahjustus, Sclerosis Multiplex, PCI jne – inimestele ning
  • laste taastusravi ja tugi-liikumiselundkonna taastusravi osakond, mille tegevusest lõviosa on pühendatud erinevate arenguhäiretega ja/või neuroloogiliste haigustega lastele ning väiksem osa skeleti-lihasüsteemi probleemidega täiskasvanutele.

Parempoolsest menüüst on võimalik teenuse osutamise põhimõtete ning erinevate teenuste kohta ka täpsemat lugemist leida.  Me soovime alati leida parima lahenduse konkreetse patsiendi jaoks, seega täpsemate küsimustega võtke ühendust meie infotelefonil (+372 4725 400), e-maili (info@hnrk.ee) või facebooki lehe vahendusel.

Järgnevalt väike ülevaade meie peamistest sihtgruppidest ning teenustest.

Seljaajukahjustus

Seljaajukahjustus tekib kõige sagedamini erinevate traumade ja õnnetuste tagajärjel: pea ees vettehüpped, liiklusõnnetused, kukkumised. Väiksemas mahus ka haiguste järgselt, näiteks seljaajukasvajate tagajärjel, seljaaju põletikuliste protsesside tõttu vmt.

Seljaajukahjustus on keerukas ning inimese keha ulatuslikult mõjutav seisund, mille järgselt tavapärane elukorraldus saab oluliselt häiritud. Seljaajukahjustuse järgselt tekkiva halvatuse ulatus sõltub kahjustuse kõrgusest: mida kõrgemal on kahjustus, seda raskem on seisund ning seda suuremaks kujuneb inimese kõrvalise abi vajadus. Õnneks, on seljaajukahjustuse korral üldiselt toimiv inimese peaaju, mis tähendab, et sisuka taastusravi, läbimõeldud ümberkorraldustega senises toimetamises ning mõistliku ellusuhtumisega on võimalik elamist jätkata. Tõsi, iga seljaajukahjustusega inimene on erinev ning tema väljavaated sõltuvad kahjustuse iseloomust, eelnenud tervislikust seisundist, toetava võrgustiku olemasolust jne.

HNRK-s on olemas maailmatasemel teadmised ja varustus selleks, et alustada seljaajukahjustusega inimese taastusravi võimalikult varases etapis ning toetada teda vastavalt vajadustele elukestvalt.

HNRK teenused seljaaju-kahjustusega inimesele.

Peaajukahjustus

Peaajukahjustus tekib väga sageli insuldi, vähem sagedasti peaajukasvajate või muude peaaju haiguste tagajärjel. Lisaks tekib peaajukahjustus pärast traumasid ja õnnetusi, mille jooksul on viga saanud inimese pea.

Peaajukahjustus mõjutab kogu inimese organismi, alates liikumisfunktsioonist lõpetades kognitiivsete – mõtlemine, tähelepanu, mälu, probleemide lahendamise oskus jne – oskustega. Peaajukahjustuse järgselt tekkiva toimetuleku häire ulatus ja raskus võib olla väga erinev ning sõltub olulisel määral sellest, millises peaaju osas kahjustus on tekkinud. Tähtis on teada seda, et inimese ajurakud on plastilised ehk terved ajurakud on võimelised kahjustatud aju osade ülesandeid teatud määral üle võtma, kuid selleks on vajalik põhjalik, läbimõeldud ja pikaajaline taastusravi ning inimese ja tema lähivõrgustiku pühendumus. Arusaadavalt on ka plastilisuse toimimisel erinevaid mõjutajaid – vanus, kahjustuse ulatus, inimese üldine tervislik seisund, tema arusaamisvõimed jne – mis sekkumiste edukusele kaasa aitavad või pakuvad väljakutseid.

HNRK-l on olemas kaasaegsed teadmised ja varustus selleks, et peaajukahjustusega inimestele väga head taastusravi pakkuda nii võimalikult vara pärast kahjustuse tekkimist kui hilisemates taastumise faasides.

HNRK teenused peaaju-kahjustusega inimesele.

Laste taastusravi

Laste taastusravi kõige olulisemaks sihtgrupiks on tserepraalparalüüsiga (PCI) lapsed, kuid samuti seljaajusonga, vesipea, spinaalse lihasdüstroofia, erinevate geneetiliste haiguste ja teiste kesknärvisüsteemi mõjutavatest haigustest tingitud seisunditega lapsed. Kahjuks juhtub ka kõige väiksematega õnnetusi ja traumasid, mille järgselt on taastusravi vajalik.

Sarnaselt täiskasvanutega mõjutavad kesknärvisüsteemi kahjustused lapse toimetulekut ning põhjustavad tavapärasest suuremat kõrvalise abi vajadust. Nii tserebraalparalüüsiga kui teiste nimetatud seisunditega lapsed tahavad mängida, õppida, sõprade ja perega aega veeta. Sisukas koostöös taastusravi meeskonna ning lapse ja tema pere vahel on paljud lahendused võimalikud.

Lastele pakub HNRK taastusravi alates varasest imikueast kuni täiskasvanuks saamiseni ning vajadusel sealt edasigi. Meie teadmised ja sisseseade on kaasaegsed ning mõtte- ja teguviis suunatud lapse ja pere toimetuleku toetamisele.

HNRK teenused lastele.

4 thoughts on “Teenused”

  1. Pingback: 健身
  2. Pingback: Irvine Eye Doctor

Comments are closed.