Pr Evelin Ilvese külastus

Pr Evelin Ilves külastas 08. septembril 2008 Haapsalu Neuroloogilist Rehabilitatsioonikeskust, külastus kestis peaaegu 2 tundi. Selle aja jooksul jõudis pr Evelin Ilves tutvuda majaga ning meil pakutavate teenustega. Sealhulgas käis tutvumas füsioteraapia ja tegevusteraapia ruumide, vahenditega, mis võimaldavad haiglal pakkuda meie patsientidele kvaliteetset ja kaasaegset füsioteraapia ja tegevusteraapia teenust. Pr Evelin Ilvese ringkäiku mahtus tutvumine palatikorpusega, kus vestles haiglas viibiva väikse patsiendiga ja tema emaga.