HNRK alustab taas rehabilitatsiooniteenuse osutamist lastele

01.10.2008 taasalustas Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus rehabilitatsiooniteenuse osutamist kuni 18-aastastele lastele, mis annab kohalikele puudega lastele võimaluse saada abi oma kodukohas. Peale aastast pausi on Sotsiaalkindlustusametiga taas sõlmitud lepingulised suhted rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks.
Rehabilitatsiooniteenusele on oodatud kõik lapsed, kellele on see rehabilitatsiooniplaani alusel planeeritud. Kui aga rehabilitatsiooniplaan on lõppenud, on ka uue plaani koostamine puudega lapsele haiglas nüüd võimalik.
Loe lisaks Lääne Elu http://www.le.ee/?a=uudised&b=6352