Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž sõlmis HNRK-ga lepingu tervisejuhtide koolitamiseks

SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus ja Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž sõlmisid 26.02.2009 koostöölepingu tervisejuhi õppekava arendamiseks ja õppekavale rehabilitatsiooni mooduli loomiseks ning selle rakendamiseks. Koostöö raames töötatakse välja rehabilitatsiooni moodul tervisejuhi õppekavasse, viiakse läbi mooduli raames õppetöö ja võimaldatakse üliõilastel praktiseerida rehabilitatsioonikeskuses.

Loe lisaks Lääne Elu http://www.le.ee/?a=uudised&b=6679