Kliinilise liikumis- ja kõnnianalüüsi labori avamine

HAAPSALU NEUROLOOGILINE REHABILITATSIOONIKESKUS
PRESSITEADE
28.10.2009

Haapsalu taastusravihaiglas alustab tegevust kaasaegne kliiniline liikumis- ja kõnnianalüüsi labor

29. oktoobril kell 15.00 avab uksed Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse kliiniline liikumis- ja kõnnianalüüsi labor. Vastvalminud labori näol on tegemist eelkõige kaasaegse ravikeskkonnaga. Samuti võimaldavad unikaalsed seadmed analüüsida detailselt inimese liikumis- ja tegevusvõimet. Labori kogumaksumuseks kujunes üle 6,5 miljoni krooni.

Kliinilise liikumis- ja kõnnianalüüsi labori seadmete soetamist toetas Eesti Televisiooni heategevuslik saade „Jõulutunnel“. 2008. aastal koguti televaatajate abiga üle 3,4 miljoni krooni. Samuti tutvustas saade taastusravi, kui mitmetahulist eriala ning aitas oluliselt kaasa selle vajalikkuse mõistmisele.

Vastvalminud labori peamiseks eesmärgiks on ravikvaliteedi tõstmine. Soetatud sisseseade võimaldab saavutada täiesti uue kvalitatiivse taseme Eesti taastusravis ja meditsiinis. Labor sisaldab kõnnifunktsiooni ning liikumis- ja tegevusvõime hindamiseks ja teraapia läbiviimiseks mõeldud aparatuuri. Peamisteks seadmeteks on kolmemõõtmeline liikumisanalüüsi süsteem „Vicon“, osalise keharaskuse vähendamise süsteem „Guldmann“ ning eritellimuse järgi valmistatud liikuv kõnnirada.

Labor on haiglas ravil viibivatele patsientidele olnud avatud juba suvest, kuid viimased seadmed said installeeritud alles käesoleva nädala alguses. Vastvalminud ravikeskkonnas olevaid seadmeid saab kasutada nii statsionaarsel kui ka ambulatoorsel ravil viibivate laste ja täiskasvanutega tegelemiseks.

Lisaks ravitööle on loodud kõik võimalused ka rahvusvahelisel tasemel teadustööks, kuid viimane on pigem oluliseks lisaväärtuseks. Kvaliteetse teadustöö tegemiseks on oluline erinevate institutsioonide vaheline koostöö. Vajalik on senisest veelgi suurem koostöö Tallinna ja Tartu haiglatega ning ülikoolidega. Kindlasti suurenes seoses kõnnilabori avamisega haigla konkurentsivõime ka rahvusvahelisel tasandil.

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus asutati 1958. aastal, et luua võimalused taastumiseks poliomüeliidi epideemias kannatanutele. 50 aastaga on haigla arenenud kaasaegseks taastusravikeskuseks, kus keskendutakse peamiselt neuroloogilise kahjustusega laste ja täiskasvanute ravile. Olulisima osa haigla patsientidest moodustavad selja- ja peaaju kahjustusega inimesed, väiksema osa progresseeruvate närvihaigustega, hulgitraumadega, kaasasündinud arenguhäiretega patsiendid.

Lisainfo:
Priit Eelmäe, juhatuse esimees
Tel 4725400 või mob 53932020
e-post: priit.eelmae@hnrk.ee

Õie Sarapik
Sekretär – personalitöötaja
Tel 4725400