HNRK esindus osales VI BaSCoS konverentsil

14.-15. aprillil 2011. aastal toimus Balti Seljaajukahjustuse Ühingu (BaSCoS) VI konverents Riias, Lätis. 14.aprillil oli huvilistel võimalus osaleda konverentsi raames korraldatud teoreetilis-praktilisel koolitusel „Rahvusvaheline standartne neuroloogiline seljaaju vigastuse klassifikatsioon”, mida viis läbi prof. William Waring Ameerika Seljaaju Kahjustuse Organisatsioonist. Koolitusest võttis osa 25 spetsialisti kolmest baltiriigist, HNRKst kogusid teadmisi taastusarstid Malle Pakkanen ja Vaike Kabel, füsioterapeudid Riina Mõim, Margot Pintson ja Krete Ledis.
15.aprillil toimunud konverentsil peeti ettekandeid erinevatel seljaajukahjustust puudutavatel teemadel ning presenteeriti uuringu-ja ravitöö tulemusi baltimaade suurimate taastusraviteenuse osutajate poolt. HNRKst osalesid konverentsil lisaks eelnimetatud spetsialistidele Siiri Siimenson, Sandra Pais, Ott Rootare, Jelena Sergejenkova, Veiko Võrklaev, Kadri Englas ja Priit Eelmäe. Kokku oli konverentsil 120 osalejat.
HNRK poolt esitatud ettekanded:
¤ Seljaaju kahjustuse epidemioloogia ja ravi Eestis – Priit Eelmäe
¤ ToeOFF® ortoosi sobivuse hindamine seljaajukahjustusega patsiendile 3D kõnnianalüüsi abil – Margot Pintson
¤ Seljaajukahjustusega patsientide respiratoorne võimekus. – Riina Mõim
¤ Tegevusteraapia roll seljaajukahjustusega patsientide ravis. – Sandra Pais
¤ Rehabilitatsiooniprogramm tööealistele seljaajukahjustusega inimestele – esmased tulemused. – Kadri Englas
BaSCos toimub iga kahe aasta tagant. VII BaSCoSe kokkusaamine leiab aset Leedus 2013.aastal.