10 aastat uues hoones!

HNRK-l täitub 10 aastat uues hoones!

19. mail 2001. aastal kolis Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus vanast iganenud hoonest uude suurde ja avarasse majja. Tänaseks on selles majas tegutsetud 10 tõhusat mälestusväärset aastat. Haigla hoone on ehitatud, pidades silmas taasturavi teenuse osutamiseks vajalikke tingimusi: kogu maja on ligipääsetav liikumispuudega inimestele, on olemas ruumid erinevate ravi- ja teraapiategevuste läbiviimiseks. 10 aastaga on toimunud mitmeid arenguid ja ümberehitusi, et käia kaasas ajaga ning pakkuda võimalusi parimaks taastusraviks. Vaatamata tehtule on laienemine ning haigla ravi- ja olmetingimuste edasine parendamine üheks olulisemaks prioriteediks.

10. sünnipäeva tähistamiseks on avaldatud HNRK ajaleht, mis on suunatud haigla töötajatele, patsientidele ning kõigile koostööpartneritele.