HNRK film on valmis!

Valmis on saanud Haapsalu Neuroloogilist Rehabilitatsioonikeskust tutvustav film!

HNRK film annab ülevaate haigla ajaloost ja tänapäevast, kirjeldades osutatavaid teenuseid, tutvustades haigla väärtuseid ja mõtteviisi. Filmis on kuulda haigla töötajate selgitusi ja patsientide arvamusi HNRK-st ning näha HNRK ravikeskkond ja –vahendid. Filmi pikkus on 18 minutit.

Täname kõiki, kes filmi valmimisele kaasa aitasid!
Aitäh patsientidele, kes lubasid end ja enda tegevusi filmida ning olid nõus oma mõtteid jagama!
Aitäh haigla toredatele töötajatele, kes olid paindlikud ja vastutulelikud!
Aitäh Toomasele ja tema abilistele, kes filmist filmi tegid!