HNRK-le omistati Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärk EQUASS Assurance

HNRK-le omistati Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärk EQUASS Assurance.

EQUASS on integreeritud sotsiaalteenuseid osutavate organisatsioonide ja asutuste sertifitseerimise, koolituse ja konsultatsioonitegevuse süsteem kvaliteedi arendamisel ja tagamisel. EQUASS on välja töötatud Euroopa Rehabilitatsiooni Platformi poolt (European Platform for Rehabilitation) koostöös erinevate huvigruppidega alates teenuse pakkujatest ja tarbijatest lõpetades rahastajate ja poliitika kujundajatega. EQUASS on sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemina kasutusel paljudes Euroopa riikides, s.h. Norras, Iirimaal, Hollandis, Portugalis, Leedus, Saksamaal jm.

EQUASS Assurance on kvaliteedisüsteemi baastaseme sertifikaat, mille taotlemisel on oluline vastata 101 indikaatorile, mis kirjeldavad 10 põhimõtet: juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöösuhted, osalus, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemustele orienteeritus ning jätkusuutlikkus.

Loe lähemalt
www.equass.ee