Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE) projekt sai rahastuse!

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas rahuldada täies mahus Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži taotluse Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse loomiseks. Keskus luuakse Haapsallu, et tagada ettevõtluse teaduspõhine arendamine kohaliku ravimuda ja taastusravi baasil. Kompetentsikeskuse eesmärk on teadmistemahukama ettevõtluse arendamine kohaliku loodusressursi ning elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime uurimise ning arendamise ja säilitamise valdkonnas.Kompetentsikeskuse väljaarendamisse on kaasatud tervisedenduse ja taastusravi rahvusvaheliselt tunnustatud tippspetsialistid. Kompetentsikeskuse tegevus on jagatud kahe valdkonna vahel: liikumis-ja tegevusvõime ning mudaravi-ravimuda valdkond. Tervisedenduslik ideoloogia on läbivaks mõlemas valdkonnas.
Keskuse kavandamine algas juba 2009. aastal. Kompetentsikeskuse väljaarendamise suurusjärguks on 3,75 miljonit eurot, EAS toetus selleks ligi 3,2 miljonit eurot. Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse hoonesse rajatakse liikumis- ja tegevusvõime labor, Haapsalu Kolledži ruumidesse muda tootearenduslabor, tervisedenduslabor ja tervisetoodete disainilabor.

Lisainformatsioon:
Priit Eelmäe
juhatuse esimees
Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus
priit.eelmae@hnrk.ee
+372 47 25 400