HNRKs lõppes Põhjamaade kõnnilaborite iga-aastane kokkusaamine

19.-20. jaanuaril 2012. aastal toimus Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses Põhja- ja Baltimaade Viconi riist- ja tarkvara kasutavate kõnnilaborite – Nordic Vicon Users Group (NVUG) – iga-aastane kokkusaamine. Kokkusaamisel osales 30 inimest 11 erinevast kõnnilaborist 7 erinevast riigist (Eesti, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Leedu ja külalisena Suurbritannia). Seekordne NVUG oli pühendatud peamiselt elektromüograafiale (EMG) kui kliinilise kõnnianalüüsi olulisele komponendile, teisalt kõnnianalüüsi tulemuste ratsionaalsele ja arusaadavale esitamisele. Samuti anti ülevaade erinevate laborite igapäevasest töökorraldusest ning arutleti kõnnianalüüsi hinna teemadel. Külalistena osalesid seekordsel NVUG-kokkusaamisel kliinilise kõnnianalüüsi professor Richard Baker Salfordi ülikoolist ning dr. Julie Stebbins Oxfordi kõnnilaborist. HNRK kõnnilabor on NVUG-liige aastast 2010.

18. jaanuaril korraldas HNRK NVUG eelprogrammi, mis oli suunatud Eesti ortopeedidele eesmärgiga tutvustada kliinilist kõnnianalüüsi ning selle kasutegurit kirurgiliste otsuste langetamisel. Külalisesinejateks eelnimetatud kõnnianalüüsi spetsialistid Suurbritanniast.

NVUG eel- ja põhiprogrammi elluviimisele aitasid kaasa Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus läbi Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskuse (TERE), samuti Vicon ja AMTI.