HNRK töötajad valisid endi hulgast 2012. aasta tegijaid

Aasta lõpus said HNRK töötajad juba teistkordselt valida enda hulgast kolleege, kes 2012. aastal olnud silmapaistvad, meeldejäävad ning esile tõstmist väärt. Samuti said inimesed valida aasta teo ning panna kirja soovi 2013. aastaks.
Kaastöötajate tunnustus kuulus sel aastal järgmistele HNRK töötajatele:
AASTA ARST 2012 dr.Malle Pakkanen
AASTA ÕDE Aina Tõnutare
AASTA HOOLDAJA Kai Zilmer
AASTA FÜSIOTERAPEUT Ott Vanem
AASTA TEGEVUSTERAPEUT Sandre Elland
AASTA PSÜHHOSOTSIAALSE VALDKONNA SPETSIALIST logopeed Keiu Barndõk
AASTA TUGIPERSONAL liikumisravi spetsialist Ott Rootare
AASTA HALDUSTÖÖTAJA Alfret Timberg

AASTA TEGU haigla juurde- ja ümberehitus.

Soovime kõigile nimetatutele palju õnne ning kogu haigla personalile edukat, teguderohket ning rõõmsat uut aastat!