HNRK-s tuleb kolm väga põnevat lastefüsioteraapia koolitust!

27. märtsist kuni 6. aprillini toimub järjest kolm lastefüsioteraapia teemalist koolitust, mis käsitlevad neuroarengulisel ravil (NDT) põhinevalt järgmisi teemasid:
• Posturaalkontroll
• Kõnnifunktsioon
• Imikute ja väikelaste arendamine
Õpetajaks on NDT-instruktor Jane Styer-Acevedo.
Koolitused on inglise keeles.

Täpsem info HNRK kodulehel koolituste rubriigis.