Ilmunud 7. Keskustelu!

HNRK ajaleht „Keskustelu“ keskendub eelkõige haigla personalile, nende tööle ja tegemistele. Leht on saadaval paberkandjal HNRK’s ning elektroonselt haigla veebilehel (www.hnrk.ee)

Head lugemist!