HNRK lõpetab mudaravi teenuse osutamise

Hea patsient! Hea töötaja!

Alates 1. juunist 2014. aastal lõpetab Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus (HNRK) mudaraviteenuse osutamise.

Vaatamata sellele, et mudaravi on Haapsalu ja HNRK jaoks pika ajalooga ning olulise emotsionaalse väärtusega, on haigla juhtkond võtnud vastu otsuse teenust alates 1. juunist enam mitte pakkuda. Muda, mida patsientide raviks kasutatakse peab olema kvaliteetne. Kvaliteetse ravimuda hind ning teenuse läbiviimiseks vajalikud lisaressursid (vesi, elektrienergia jne) teevad mudaravi teenuse väga kulukaks. HNRK on juba aastaid leidnud võimalusi kulude katmiseks ilma patsiendi jaoks teenuse hinda tõstmata, kuid tulenevalt käesoleva aasta esimese kvartali lõpus sõlmitud lepingumahtudest peamiste rahastajatega, ei ole taolise lisaväljamineku eelarvesse planeerimine enam võimalik. Samuti on mudaravi passiivse iseloomuga teenus, kuid HNRK ravitegevuse põhimõtted toetavad selgelt aktiivse orientatsiooniga tegevusi, mis on omane kaasaegstele neurorehabilitatsiooni põhimõtetele.

Edaspidi on HNRK patsientidel, kel soov mudaravi teenust kasutada, võimalus seda teha tasulise teenusena spa-hotell Laines (HNRK vastas). Enne mudaraviteenusele pöördumist, palume huvilistel täpsustada enda raviarstiga ja/või füsioterapeudiga, kas mudaravi teenus on näidustatud ning ohutu.

Mudaravi teenusele saavad Lainesse minna inimesed, kes liiguvad iseseisvalt, ei kasuta liikumiseks ratastooli. Enese teenusele registreerimiseks palume pöörduda Laine registraatori poole, kes asub spa fuajees. Mudaravi teenuse hind Laines on 31€.

Loodame mõistvale suhtumisele ning soovime aktiivseid ja liikumist täis päevi!