HNRK alustab koostööd Hiiumaa haiglaga.

Alates 2015. aasta jaanuarist toimub üks kord kuus Hiiumaa haiglas HNRK taastusarsti poolt läbiviidud patsientide vastuvõtt.  Tihenenud kahe haigla koostöö peamiseks eesmärgiks on pakkuda Hiiumaa elanikele sisukamat taastusraviteenust.

Täpsem info Hiiumaa haigla kodulehel: taastusarsti vastuvõtt.