FIM®-i kasutusõigus järgmiseks kaheks aastaks uuendatud!

HNRK on järgmiseks kaheks aastaks edukalt uuendanud taastusravi tulemuslikkuse hindamise vahendi FIM® kasutusõiguse! Selleks on vajalik teha kirjalik eksam, mille tulemused edastatakse FIM®-i Ameerikas asuvasse peakorterisse. Edukas eksami sooritamine tõestab kasutajate pädevust ning on aluseks sertifikaadi uuendamisel. HNRK-s kasutatakse FIM®-i alates 2011. aastast 14 või rohkem päeva HNRK-s viibivate täiskasvanud patsientide puhul. FIM® aitab objektiviseerida patsiendi kõrvalabi vajadust igapäevastes tegevustes.
Aitäh kõigile usinatele töötajatele, kes on siiani FIM®-i kasutanud ning teevad seda praegu ja edaspidi!

Assurance