PRESSITEADE: HNRK-l Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteeti kinnitav sertifikaat!

HNRK-d tunnustati teistkordselt Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärgiga EQUASS Assurance. Nimetatud kvaliteedisüsteem pöörab võrdselt tähelepanu nii teenuse osutamisega seotud kliendi/patsiendi küsimustele, personali puudutavatele küsimustele kui organisatsiooni juhtimisele, arenemisele ja koostöösuhetele. 17-18. märtsil 2015. aastal toimus HNRK-s nimetatud kvaliteedisüsteemi audit. Kahe päeva jooksul tutvuti HNRK dokumentatsiooniga ning vesteldi töötajate, patsientide, koostööpartnerite, rahastajate ning juhtkonna esindajatega, et kontrollida haigla tegevuse vastavust EQUASS kvaliteedipõhimõtetele. Aastal 2011 läbis HNRK EQUASS Assurance kvaliteediauditi esimest korda edukalt ning käesoleval aastal võeti kordustaotlemine uuesti ette. Sertifikaat kehtib 2 aastat.

Rohkem infot EQUASS Assurance kohta www.equass.be või www.equass.ee

Assurance