FIM®-instrumendi kasutamise õigus uuendatud!

HNRK taastusravi meeskond kasutab alates 2011. aastast Funktsionaalse Sõltumatuse Skaalat (FIM®-instrument), et objektiivselt hinnata taastusravi tulemuslikkust inimese iseseisva toimetuleku paranemise kaudu.

FIM®-instrumendi kasutamiseks on HNRK-l sõlmitud leping testi arendajatega. Sellest tulenevalt, et tagada usaldusväärne ning metoodikat järgiv hindamine, peame hindamisvahendi kasutusõigust iga kahe aasta tagant uuendama. Selleks teevad kõik spetsialistid, kes FIM®-instrumenti igapäevatöös kasutavad eksami, mis kinnitab nende FIM®-i alaseid teadmisi.

Seekordne sertifikaadi uuendus sai tehtud 27.03.2017.
Aitäh kõigile tublidele FIM®-i kasutajatele!