Taastusarsti ambulatoorne vastuvõtt

Alates 1. aprillist uueneb Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse taastusarsti ambulatoorsete vastuvõttude korraldus.

Laste ambulatoorsed taastusarsti vastuvõtud hakkavad toimuma senise ülenädalase praktika asemel igal nädalal, teisipäeva hommikupoolikutel.
Täiskasvanute taastusarsti vastuvõtud hakkavad toimuma kolmapäeva ja neljapäeva hommikupoolikutel, suvisel perioodil ka 1x kuus esmaspäeviti.

Lisaks on taastusarste vastuvõtul abistamas õde.

Ambulatoorse vastuvõtu tingimustest on täpsemalt võimalik lugeda siit.

FIM®-instrumendi kasutamise õigus uuendatud!

HNRK taastusravi meeskond kasutab alates 2011. aastast Funktsionaalse Sõltumatuse Skaalat (FIM®-instrument), et objektiivselt hinnata taastusravi tulemuslikkust inimese iseseisva toimetuleku paranemise kaudu.

FIM®-instrumendi kasutamiseks on HNRK-l sõlmitud leping testi arendajatega. Sellest tulenevalt, et tagada usaldusväärne ning metoodikat järgiv hindamine, peame hindamisvahendi kasutusõigust iga kahe aasta tagant uuendama. Selleks teevad kõik spetsialistid, kes FIM®-instrumenti igapäevatöös kasutavad eksami, mis kinnitab nende FIM®-i alaseid teadmisi.

Seekordne sertifikaadi uuendus sai tehtud 27.03.2017.
Aitäh kõigile tublidele FIM®-i kasutajatele!

Alajäseme amputatsiooni järgse füsioteraapia koolitus Haapsalus.

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses toimub 26-30. juunil 2017 rahvusvaheliste õppejõududega kvaliteetkoolitus “PHYSIOTHERAPY IN THE REHABILITATION OF THE LOWER LIMB AMPUTEE”

Koolitus on organiseeritud Eesti Füsioterapeutide Liidu poolt nign toob Eestisse kvaliteetteadmised ja -kogemused alajäseme amputatsioonide järgsete seisunditega füsioteraapia läbiviimiseks. Koolitajateks on 3 pikajalise teraapia ja õpetamise kogemusega füsioterapeuti Suurbritanniast.

Koolitus on selge praktilise suunitlusega ning sobilik erineva kogemusega füsioterapeutidele. Puudutatakse teemasid alates varasest taastusravist kuni proteesidega jooksmise saavutamisele.

HNRK-l on hea meel koolitust vastu võtta. Suvi Haapsalust on kindlasti tore aeg väärt koolitusel osalemiseks.

Loe täpsemalt koolitusest ja registreeru EFLi kodulehel: AMPUTATSIOONIKOOLITUS 2017

Käsiraamat puudega laste vanematele

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) andis välja käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele. Käsiraamat pakub lapse elukaare kontekstis sünnist kuni täiseani ülevaadet toetustest ja teenustest ning jagab perede avameelseid kogemusi erilise lapse kasvatamisel.

Raamat on tasuta kättesaadav siit.

Käsiraamatu lühitutvustus:

Erivajadustega ja puudega laste lähedaste igapäevane mure on, kuidas orienteeruda teenuste ja toetuste rägastikus. Paralleelselt tuleb suhelda nii riigi, omavalitsuse, sotsiaal-, tervishoiu- kui haridussüsteemiga, samal ajal kasvatades suure hooldus- ja arengu toetamise vajadusega last. Vajalik info on küll kusagil olemas, kuid tervikpilti on raske ja väga ajakulukas ette saada, mistõttu ei jõua abivajajad sageli olemasolevate võimaluste ja abini. Seeõttu otsustas Eesti Puuetega Inimeste Koda välja anda käsiraamatu puudega laste vanematele.

Käsiraamat on eriline selle poolest, et jälgib erivajadustega lapse elukaart sünnist kuni täisealiseks saamiseni ning annab nõu just selles punktis, kus pere parasjagu on – kas siis esmasel toetuste taotlemisel, kooliminekul või täiskasvanuellu astumisel. Materjal kajastab värskeimat olukorda toetuste ja teenuste maailmast. Vähemalt sama väärtusliku osa moodustavad vanemate kogemuslood. Käsiraamatu koostasid kahasse  Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist Helen Kask ja tegevjuht Anneli Habicht. Anneli vaimses seljakotis on 18 aastat raske puudega lapse kasvatamise kogemust.