Ligipääsetavuse teatis

3D prinditud hüppeliigese ortooside testimine, 09.2018-03.2020

Koostöös Custom 3DTech WIDE Lätist testisime innovaatilise 3D print tehnoloogia abil toodetud laste individuaalseid hüppeliigese ortoose (AFO-d), et saada kogemusi 3D prinditud ortooside kasutamisel patsiendi kõnnifunktsiooni toetamisel või asendiravis ning võrrelda neid hüppeliigese tavaortoosidega nii funktsionaalsuses, kasutusmugavuses kui välimuses. Samuti hindasime testimise käigust tootmisprotsessi sobivust piiriüleseks tegutsemiseks, eesmärgiga viia kogu tootmistsükkel, alates mõõtude võtmisest Haapsalus ja lõpetades Lätis prinditud ning HNRK-s kohandatud ortoosi väljastamisega patsiendile, võimalikult lühikesele perioodile. Testimises osalesid HNRK-s ravil olevad lapsed, kes vajasid staatilisi või liigenditega dünaamilisi ortoose. Väljastatud abivahendi kohta kogusime tagasisidet mitme järgneva kandmiskuu jooksul.  Esimene projektis osalenud patsient sai ortoosid  2018 aasta lõpus ja kaasates erinevaid patsiente viisime teste läbi rohkem kui aasta pikkuses perioodis.

Mitmekülgse testimise tulemusena lisas Custom 3DTech staatilise AFO oma tootekataloogi ning sai kinnituse korduvalt läbiproovitud toimivale tootmisprotsessile koostöös teise piirkonna/ riigi ettevõtte ortoosimeistriga ja spetsialistidega, samuti sai  tootja HNRK spetsialistidelt soovitused edasiseks toote – ja protsessi arenduseks.  

 

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.