Innovaatiliste, lamatiste teket vähendavate madratsite testimine 12.2021- 02.2022

2021 aasta lõpus ja 2022 aasta alguses viisime meie haiglas läbi Norra firma Tidewave R&D AS poolt välja arendatud lamatiste riski vähendava pöörleva/isekallutava nutimadratsi piloottestimise taastusravihaiglas ja Eestis.

Arendaja tõi kallutusfunktsiooniga madratsi Norras turule 2020 aasta lõpus, kus tänaseks on seda sealsel turul müüdud ligikaudu 150 komplekti. Eelmisel, 2021 aastal, alustas arendaja uudse tootega sisenemist ka Rootsi ja Saksamaa turgudele. lisaks on läbi viidud valitud piloottestimisi madratsi rakendamiseks erinevate teiste riikide asutustes, kaasates professionaale.

Madratsi liikuvad funktsionaalsused on välja töötatud, et ennetada lamatiste teket ning toetada vajadusel lamatiste ravi patsiendi aeglase kallutamise läbi – 1 hoolduspersonali poolt valitud kaldenurgaga kallutustsükkel kuni 60 minuti jooksul. Testimise käigus hindasime kolme kuu jooksul madratsi kasutuskogemust nii haigla patsientide kui patsiente hooldavate töötajate poolt vaadatuna.

Testimiste kokkuvõttena saame öelda, et näeme madratsis ja selle tehnoloogias head potentsiaali, eriti isolatsioonitingimustes, kus toote kasutamisel oleks võimalik oluliselt vähendada inimkontakte ning seeläbi vähendada ka võimalikku ohtu nakkuste levikuks. Liikuva nutimadratsi laiemat kasutuselevõttu HNRK patsientidele, takistab eelkõige asjaolu, et käesolev tootearendus ei võimalda patsienti vertikaliseerida ravi/käsitlusjuhendites nõutud tasemini. Sellise funktsionaalsuse lõpuniarendus muudaks madratsi  väärtuslikuks lahenduseks taastusravihaigla ravi toetavate ja ravitingimusi parandavate toodete hulgas.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.