Füsioteraapia

… on kehalistel harjutustel, asendravil, massaažil ja füüsikalistel meetoditel (näiteks külma-, sooja- ja elektriravil) põhinev taastusravi osa, mille eesmärgiks on täielikult või osaliselt taastada inimese liigutuslik tegevus ning funktsionaalne võimekus, et integreerumine  normaalsesse elu- ja töökeskkonda oleks võimalik. Inimese liigutuslikku tegevust ning funktsionaalset võimekust võivad häirida vigastused, haigused, vananemine, keskkonnamõjurid vmt.

 

Füsioteraapia protsessi keskpunktis on patsiendi liigutuslik tegevus ning olulisimaks eesmärgiks leida võimalused inimese võimalikult täisväärtsulikuks funktsioneerimiseks igapäevaelus; viimast nii motoorse arengu kui taastumise vaatepunktist lähtudes. Füsioteraapia on vastava eriala spetsialisti – füsioterapeudi – ning abivajaja ja tema perekonna/lähedaste vaheline koostöö, mille käigus füsioterapeut teeb kindlaks inimese probleemid, pakub välja lahendusi probleemi lahendamiseks või kõrvaldamiseks õigete liigutusmustrite juhendamise, abivahendite kohandamise, kehaliste harjutuste soovitamise, manuaalse mobiliseerimise näol. Samuti kasutatakse eesmärgi saavutamiseks külma-, sooja-, elektri- ja/või vesiravi printsiipe.

Hetk lastefüsioteraapiast
Hetk lastefüsioteraapiast

Füsioteraapia protsessi ülesehitus: 

1. Füsioteraputiline hindamine

* Liigutustegevuse komponentide – liigesliikuvus, lihasjõud- ja vastupidavus, lihastoonus jt. – hindamine

* Liigutus- ja liikumisvõime – tasakaalu, koordinatsiooni, kehahoiu, erinevate siirdumiste, s.h. kõnnifunktsiooni jne. – hindamine

* Igapäevase tegevusvõime hindamine, s.h. abivahendite vajaduse kindlakstegemine

2. Eesmärkide püstitamine ja tegevuse planeerimine

3. Füsioterapeutilised sekkumised, mil põhiline rõhk on aktiivsetel kehalistel harjutustel ning funktsionaalsel treeningul (siirdumiste õppimisel, kõnni arendamisel jne). Toetavate vahenditena kasutatakse vajadusel manuaalse mobiliseerimise tehnikaid, venitusravi meetodeid, massaaži, külmaaplikatsioone, soojaravi, elektri- ja magnetravi ning  vesiravi protseduure. Füsioteraapia tähtsaks osaks on liigutuslikku funktsiooni toetavate abivahendite leidmine, kohandamine ning kasutamise õpetamine. Füsioteraapia protsessi maksimaalse õnnestumise tagamisel on oluline roll inimesel, kellele teenust osutatakse, tema motiveeritusel, teotahtel ning koostöövalmidusel ja järjekindlusel.

Abivahendite soovitamine ja kohandamine on oluline osa füsioterapeudi tööst
Abivahendite soovitamine ja kohandamine on oluline osa füsioterapeudi tööst

4. Füsioterapeutiline kordus- või lõpphindamine

Tagasi

5 thoughts on “Füsioteraapia”

  1. Pingback: Auto repair
  2. Pingback: Tấm Xuyên Sáng
  3. Pingback: Home Builder MN
  4. Pingback: Baby alive videos

Comments are closed.