Andmekaitse

Andmekaitse

Isikuandmeteks on kõik andmed, mis võimaldavad isiku tuvastamist, olenemata sellest, millises vormis või kujul andmed kajastuvad, näiteks inimese nimi, isikukood, aadress, kontaktandmed jne. Isikuandmete mõiste hõlmab ka eriliigilisi isikuandmeid, mille hulka loetakse muuhulgas ka teavet inimese tervisliku seisundi kohta.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming.
HNRK-s töödeldakse isikuandmeid kooskõlas Eesti Isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Töötleme Teie andmeid, kui:

  • kasutate meie teenuseid või soovite nendeks aega registreerida
  • olete märgitud patsiendi kontaktisikuks
  • soovite infot meil ravil viibiva või viibinud patsiendi kohta
  • kui täidate personaalse ravipakkumise jaoks ankeedi
  • kandideerite meile tööle, töötate meil või osutate meile teenust
  • esitate meile paberil või kodulehe kaudu kiituse, kaebuse või

ettepaneku

 • saadate meile teabenõude
 • viibite haiglale kuuluval territooriumil kaamerate jälgimisalal
 • külastate meie veebilehte

Külastuse kohta kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga) ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Me ei seo IP-aadresse Teid tuvastava teabega. Kogume statistikat selle kohta, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal peatute, et selle põhjal meie veebeilehte arendada ja muuta see kasutajasõbralikumaks. Selleks kasutame küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui meie veebilehte külastate. Küpsistest on igal ajal võimalik loobuda, kui muudate kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutate juba salvestatud küpsised. Loe lähemalt

Edastades meile isikuandmeid, olete meile andnud loa nende töötlemiseks.
Haigla siseruumidesse ning välisterritooriumile on paigaldatud kaamerad. Kaamerad edastavad reaalajas pilti, salvestavad seda ning võimaldavad ka taasesitada. Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 päeva.
Tagamaks isikuandmete kaitstust ning õiguspärast töötlemist, rakendab haigla nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui infotehnoloogilisi turvameetmeid.

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja mis eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed, on seadusest tulenevalt isikul õigus nõuda vastavate paranduste tegemist.

Teil on õigus taotleda HNRK-lt oma andmete parandamist, kustutamist, ligipääsu piiramist või ülekandmist.
Haigla ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui vastav kohustus tuleb seadusest või on selleks olemas andmesubjekti luba.

Isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes saab pöörduda meie andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@hnrk.ee ning telefonil 4725400.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: info@aki.ee).

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.