Ligipääsetavuse teatis

Andmekaitse

Andmekaitse

Isikuandmeteks on kõik andmed, mis võimaldavad isiku tuvastamist, olenemata sellest, millises vormis või kujul andmed kajastuvad, näiteks inimese nimi, isikukood, aadress, kontaktandmed jne. Isikuandmete mõiste hõlmab ka eriliigilisi isikuandmeid, mille hulka loetakse muuhulgas ka teavet inimese tervisliku seisundi kohta.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming.
HNRK-s töödeldakse isikuandmeid kooskõlas Eesti Isikuandmete kaitse seaduse ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Töötleme Teie andmeid, kui:

  • kasutate meie teenuseid või soovite nendeks aega registreerida
  • olete märgitud patsiendi kontaktisikuks
  • soovite infot meil ravil viibiva või viibinud patsiendi kohta
  • kui täidate personaalse ravipakkumise jaoks ankeedi
  • kandideerite meile tööle, töötate meil või osutate meile teenust
  • esitate meile paberil või kodulehe kaudu kiituse, kaebuse või ettepaneku
  • saadate meile teabenõude
  • viibite haiglale kuuluval territooriumil kaamerate jälgimisalal
  • külastate meie veebilehte

Külastuse kohta kogutavad andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadressiga) ning külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). Me ei seo IP-aadresse Teid tuvastava teabega. Kogume statistikat selle kohta, millist veebilehe osa külastate ja kui kaua seal peatute, et selle põhjal meie veebeilehte arendada ja muuta see kasutajasõbralikumaks. Selleks kasutame küpsiseid ehk väikeseid tekstifaile, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui meie veebilehte külastate. Küpsistest on igal ajal võimalik loobuda, kui muudate kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutate juba salvestatud küpsised. Loe lähemalt

Edastades meile isikuandmeid, olete meile andnud loa nende töötlemiseks.
Haigla siseruumidesse ning välisterritooriumile on paigaldatud kaamerad. Kaamerad edastavad reaalajas pilti, salvestavad seda ning võimaldavad ka taasesitada. Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 päeva.
Tagamaks isikuandmete kaitstust ning õiguspärast töötlemist, rakendab haigla nii organisatsioonilisi, füüsilisi kui infotehnoloogilisi turvameetmeid.

Vastavalt isikuandmete kaitse seadusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning teada saada, millises ulatuses ja mis eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed, on seadusest tulenevalt isikul õigus nõuda vastavate paranduste tegemist.

Teil on õigus taotleda HNRK-lt oma andmete parandamist, kustutamist, ligipääsu piiramist või ülekandmist.
Haigla ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui vastav kohustus tuleb seadusest või on selleks olemas andmesubjekti luba.

Isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes saab pöörduda meie andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil info@hnrk.ee ning telefonil 4725400.

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Tatari 39, Tallinn 10134, telefon: +372 627 4135, e-post: info@aki.ee).

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Veebilehe küpsised

HNRK kasutab veebilehel www.hnrk.ee („Veebileht“) veebiküpsiseid, mille eesmärk on pakkuda Veebilehe külastajale paremat, kiiremat ja turvalisemat kasutuskogemust. Veebiküpsised on väikesed tekstifailid, mis säilitatakse Veebilehe külastaja arvutis, nutitelefonis, tahvelarvutis või muus seadmes, mille abil veebilehte külastatakse. Veebiküpsised annavad HNRK-le teavet selle kohta, kuidas Veebilehte kasutatakse, võimaldavad koostada statistikat veebilehe külastatavuse kohta, kuvada külastajale potentsiaalselt huvi pakkuvat turundussisu ning tagada veebilehe funktsionaalsuste toimimine ja kasutajamugavus.

Veebiküpsised jagunevad säilitustähtaja alusel püsi- ja sessiooniküpsisteks. Püsiküpsised jäävad külastaja seadmesse kuni oma säilitustähtaja saabumiseni (või kuni külastaja otsustab need kustutada) ehk ka peale veebilehitseja sulgemist või seadme väljalülitamist. Sessiooniküpsised kustuvad aga koheselt, kui külastaja oma veebilehitseja sulgeb.

Kasutuseesmärgi alusel on veebiküpsiste levinud neljaosaline liigitus järgmine:

rangelt vajalikud veebiküpsised – Rangelt vajalikud ehk ingl.k. strictly necessary veebiküpsised tagavad seejuures Veebilehe põhifunktsioonide toimimise, sh võimaldavad Veebilehel navigeerida ja kasutada paljusid selle funktsionaalsusi (nt väljade täitmine, Veebilehe erinevatele alaosadele ligipääsemine);

funktsionaalsed veebiküpsised – funktsionaalsed veebiküpsised tagavad Veebilehe kasutamisel sujuva kasutajakogemuse, sh kasutajaeelistuste (nt suhtluskeel) meeldejätmise;

analüütilised veebiküpsised – analüütilised veebiküpsised koguvad isikustamata teavet selle kohta, kuidas Veebilehte kasutatakse. Näiteks pakuvad need HNRK-le teavet selle kohta, milliseid Veebilehe vahe- ja alalehti külastatakse kõige enam;

reklaami- ja turundusküpsised – reklaami- ja turundusküpsised võimaldavad kuvada Veebilehe külastajale potentsiaalselt huvipakkuvaid reklaame, mõõta reklaami tõhusust (näiteks sellele klikkimiste arvu) ning reguleerida selle korduvust ühe ja sama külastaja suhtes;

HNRK kasutab Veebilehel järgmisi veebiküpsiseid:

Küpsise nimetusEesmärkKehtivusaeg
Näide: wp-wpml_current_languageKeeleseäteteKustutatakse veebisessiooni lõppedes

Veebilehel kasutatavad veebiküpsised võivad ajas muutuda. Veebilehte külastades nõustub külastaja selle funktsionaalsuste toimimiseks rangelt vajalike veebiküpsiste kasutamisega ning eraldiseisvat nõusolekut vastavaliigiliste veebiküpsiste kasutamiseks ei küsita. Ülejäänud veebiküpsiste kasutamiseks küsitakse Veebilehel külastaja nõusolekut.

Veebiküpsistest saab külastaja loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised.“

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.