Huvitavad faktid

 • HNRK on asutatud 1958. aastal
 • HNRK asub aadressil Sadama 16 Haapsalus. Haapsalu tagalahe kaldal.
 • HNRK-s on 6145,6 m² pinda, millest rohkem kui 1000 m² on aktiivseteks tegevusteks (füsioteraapia, tegevusteraapia jne)
 • HNRK-s on 102 statsionaarset voodikohta ning ca 38 ambulatoorset patsienti päeva kohta.
 • Aastas osutatakse teenust ca 3500 erinevale inimesele.
 • HNRK peamiseks koostööpartneriks on Eesti Haigekassa, kelle finantseeritavad teenused moodustavad umbes 70% HNRK eelarvest.
 • HNRK-sse saab tulla ka tasulisele teenusele.
  HNRK palatid on valdavalt kahekohalised. Kogu haigla on planeeritud ligipääsetavaks liikumisabivahendiga inimesele.
 • HNRK-s on 145 töötajat, neist umbes 100 töötab vahetult patsiendiga.
 • HNRK-s on 3 osakonda põhitegevuse elluviimiseks, juhatuse kabinet ja 3 tugiteenistust, lisaks 3 arendusüksust.
  Arendusüksused on:

  • Kliiniline liikumis- ja kõnnianalüüsi labor,
  • Tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse taastusravi labor
  • HNRK Abivahendikeskus.
 • HNRK-l ilmub alates 2011. aastast ajaleht “Keskustelu”. Ajaleht ilmub kaks korda aastas.
 • HNRK on kogunud patsientide tagasisidet üle 10 aasta.
 • HNRK panustab palju õppetöösse: haiglas käib palju praktikante, haigla töötajad löövad kaasa Haapsalu Kutsehariduskeskuse hooldustöötaja eriala õpetamises ning Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledži eriala tervisejuht läbiviimises.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

60-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.