Ligipääsetavuse teatis

Juhtimine

Nõukogu:

Annelii Jürgenson
Kersti Esnar
Monika Haukanõmm
Evelyn Liivamägi

Juhatus:

Kadri Englas – juhatuse esimees
Mari-Liis Ööpik-Loks – juhatuse liige

Struktuuriüksuste juhid:

Spinaalse rehabilitatsiooni osakond – Helina Kangro-van Schie
Neurorehabilitatsiooni osakond – Siret Russi
Laste taastusravi ja tugi-liikumiselundkonna taastusravi osakond – Eve Limbach-Pirn

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.