Ligipääsetavuse teatis

Projektid

.Käimasolevad projektid

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on TERE KK ehk Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse taastusravi valdkonna keskne partner.

TERE KK on ravimuda-mudaravi ja liikumis-tegevusvõime valdkonnas uurimise, arendamise, teabe rakendamise, teabe levitamise ja vahendamise ning teadmuspõhise ettevõtluse arengut soodustav keskus ning partner erasektorile uute tõenduspõhiste toodete ja teenuste arendamisel.

Perioodil 1.1.2020 – 31.08.2023 osaleb HNRK TERE KK projektis „Tervisedenduse ja rehabilitatsiooni valdkonna arendamine – ettevõtluse toetamine läbi uurimistöö rakendamise ning kodumaise ja rahvusvahelise koostöö edendamise“ .

Loe lähemalt: TERE KK

Lõppenud projektid

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on partner  projektis ProVaHealth.

Teadusprojekt ProVaHealth kestab 10.2017 -03.2020 ning on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) poolt.

ScanBalti algatusel on eesmärgiks luua Läänemere piirkonnast üks ühine testimise keskkond tervishoiu teenuste ja toodete arendamiseks.
Projekti eesmärk on hõlbustada väikese ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) ligipääs tervishoiu infrastruktuurile, aidates ettevõtetel viia oma innovatsioonid ja tooted turule ning muuta nad küpseks globaalsete turgude jaoks. Projekt kaasab 14 tervishoiu eluslaborit Läänemere piirkonnast ning teeb tihedat koostööd organisatsiooniga ScanBalt ja Euroopa Eluslaborite Võrgustikuga. Projekti ühistegevuse ühe tulemusena, on väljaarendatud ja kasutusele võetud alates 03.2019 rahvusvaheline Eluslaborite enesehindamise keskkond.

Rohkem infot: ScanBalti koduleht

a

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on Liikumistervise innovatsiooni klastri SportEST partner.

Spordimeditsiini Sihtasutuse projekt EU49304 „Liikumistervise innovatsiooni klaster“ on perioodil 1.11.2015-30.10.2018 kaasrahastatud EAS-i Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Rohkem infot: www.sportest.eu
sportest logo
.

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on partner ELIKO TEHNOLOOGIA JA ARENDUSKESKUSE programmis EU48693.

Programmi eesmärgiks on välja arendada, testida ning turule tuua värkvõrgus töötavaid uudseid tooteid ja tehnoloogiaid.

HNRK ja ELIKO koostööprojekti eesmärgiks on luua võimalused patsientide liikumise ja aktiivsuse analüüsimiseks raviperioodi jooksul. Projekti tulemusena töötatakse välja tarkvara, mis analüüsib patsiendi aktiivsusnäitajaid ning luuakse metoodika, mis võimaldab hinnata taastusravi efektiivsust patsiendi aktiivsusele.

Projekt kestab kuni 31.12.2021.

Programmi EU48693 rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Vaata ka: Eliko kodulehelt

.

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on Estonian Connected Health klastri partner ja osaleb alates 08.2021 Klastri arendusprojektis „Kliinilise logopeedia sisuloome taastusraviks ning telelogopeedia piloteerimine ja valideerimine“.

Estonian Connected Health klaster (ECHC) on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks.

ECHC on osa Euroopa Connected Health liidust and ScanBalt võrgustikust.
Klastri eesmärgid:

  • panustada tervislikuma eluviisi ja paremate tervishoiuteenuste levikusse
  • toetada majanduskasvu läbi uute tervisteenuste kasutuselevõtu motiveerimise
  • kiirendada Eesti tervise valdkonna ettevõtetele ligipääsu uutele turgudele

Rohkem infot: ECHC koduleht

Arendusprojekti  „Kliinilise logopeedia sisuloome taastusraviks ning telelogopeedia piloteerimine ja valideerimine“ juhtpartner on Cognus OÜ ja partneriteks SA Viljandi Haigla ja SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.

HNRK panustab projektis peamiselt kliinilise logopeedia sisuloome/vajaduste analüüsiga ning projekti käigus loodud sisu ja kommunikatsioonilahenduse valideerimisel.

Projekti kestus on kuni 03.2022.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.