Info suunavale perearstile

Statsionaarsele taastusravile tulekuks on vajalik:

• Taastusarsti saatekiri
• Perearsti või eriarsti saatekiri

Korrektselt vormistatud saatekirja palume saata või tuua HNRK registratuuri. On väga oluline, et saatekirjal kajastuks suunatava inimese toimetulekut kirjeldav informatsioon.

Saatekirjale saadetakse vastus kirjaliku teatisena, milles teavitatakse inimest ravile tuleku ajast. Kui väljapakutud aeg inimesele ei sobi, palume sellest esimesel võimalusel teatada HNRK registratuuri.

Statsionaarsele ravile on järjekorrad. Ägeda haiguse, selle retsidiivi ja/või traumajärgse seisundiga patsientidel on statsionaarsele ravile eelisõigus.

Ambulatoorsele taastusravile tulemiseks on vajalik:

• Perearsti või eriarsti saatekiri

Korrektselt vormistatud saatekirja olemasolul registreerige end HNRK taastusarsti vastuvõtule helistades või kirjutades HNRK registratuuri. Vastuvõtu päeval võtke kaasa

• olemasolev saatekiri
• isikut tõendav dokument
• kehtiv töövõimetusleht (kui see on olemas)
• taastusravi vajadust põhjustava seisundiga seoses tehtud uuringute tulemused (kui on olemas)

Ambularoorse vastuvõtu visiiditasu on 3.20€

Rehabilitatsiooniteenusele

saatmiseks, vaadake infot siit

HNRK registratuuri kontaktid:
+372 472 5404
registratuur@hnrk.ee