Mari-Liis Ööpik-Loks, MSc

Mari-Liisil on terviseteaduste bakalaureusekraad Tartu Ülikoolist füsioteraapia erialal (2005), kus tema bakalaureusetöö keskendus homotsüsteiini ja kõrgenenud vererõhu vahelistele seostele. Aastal 2019 omandas ta magistrikraadi Soomest Laurea rakenduskõrgkoolist globaalse arengu ning tervishoiu juhtimise õppekaval. Magistritöös uuris Mari-Liis Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse patsientide kogemusi ja rahulolu oma taastusraviga.

Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses töötab Mari-Liis alates 2012. aastast ning on olnud erinevatel ametikohtadel:  insuldi ja peaajutraumaga patsientide füsioterapeut, füsioterapeutide osakonna juhataja, neurorehabilitatsiooniosakonna juhataja ning käesoleval ajal teenuste juht.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.