Riina Mõim, MSc

Riina on lõpetanud Tartu Ülikooli terviseteaduste bakalaureuseõppe füsioteraapia erialal 2008. ja samas magistriõppe 2011. aastal.

Riina on Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses töötanud füsioterapeudina alates 2009. aastast. 2018. aasta sügisest on Riina spinaalse rehabilitatsiooni osakonna teraapiate juht. Lisaks tegeleb Riina HNRK-s praktikakorraldusega ning on panustanud aastate jooksul erinevatesse õppe- ja koolitustegevustesse. Riina on Eesti Füsioterapeutide Liidu liige ning kutsekomisjoni koosseisus tööandajate esindaja.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.