Ligipääsetavuse teatis

FIM-instrumendi kasutuskogemusest funktsionaalse toimetuleku hindamisel

Koolitajad: Riina Mõim – spinaalse rehabilitatsiooni osakonna füsioterapeut ja teraapiate juht, Siiri Siimenson – spinaalse rehabilitatsiooni osakonna tegevusterapeut.

Sihtgrupp: taastusravi/rehabilitatsiooni meeskonna spetsialistid (nt taastusarstid, füsio- ja tegevusterapeudid, psühholoogid, logopeedid, õendus- ja hooldustöötajad, sotsiaaltöötajad).
Osalejate arv: vastavalt tellija soovile (eeldusel, et koolitus toimub ZOOM keskkonnas).
Koolituse maht: 34 akad. tundi, millest 13 akad. tundi toimub loengute ja aruteludena ja 21 akad. tundi iseseisva tööna.

Koolituse aeg: vastavalt kokkuleppele.

Õpingu alustamise tingimused: Koolitusel osaleja on taastusravi/rehabilitatsiooni meeskonna spetsialist.

Koolituse eesmärk: Tutvustada Funktsionaalse Sõltumatuse Skaala (FIM) olemust ning kasutamist, et mõõta rehabilitatsioonil/taastusravis osalevate patsientide abivajaduse määra ja kõrvalabi vajadust.

Koolitusel käsitletavateks teemadeks on :

 • Loeng 1- Söömine. Enese eest hoolitsemine.
 • Loeng 2- Pesemine. Riietumine – alajäse ja ülajäse.
 • Loeng 3- Tualeti kasutamine. Põie ja soole kontrollimine.
 • Loeng 4- Siirdumised (3 alaosa). Liikumine (2 alaosa).
 • Loeng 5- Arusaamine. Eneseväljendus.
 • Loeng 6.- Sotsiaalne interaktsioon ja probleemilahendamise oskus. Mälu.
 • Loeng/ arutelu – FIMÒi integreerimise kogemusest ja rakendamise võimalustest meeskonnapõhise ja inimesekeskse taastusravi/rehabilitatsiooni osutamisel.
 • Seminar – Juhtumite lahendamine. Eksami korralduse selgitamine. Eksamiteks ettevalmistamise nõustamine.
 • Ühtlustada hooldajate töövõtteid, et tagada parem igapäevane koostöö.
 • Tutvustada/üle korrata patisendi siirdamisel/siirdumisel ning asendravis (voodis) kehtivaid põhitõdesid läbi praktiliste ülesannete.

Õppemeetodid: 6 FIM-alateemade loengut + 1 FIM kasutamiskogemust tutvustav loeng/arutelu + 1 seminar (juhtumite lahendamine).

Õppekeskkond: Koolitus toimub virtuaalselt ZOOM keskkonnas.

Õppematerjalide loend: Esitlus- ja jaotusmaterjal „FIM® Funktsionaalse Sõltumatuse Skaala”

Koolituse õpiväljundid:

 • Koolitusel osaleja mõistab FIM olemust ja rakendamise võimalusi taastusravis/rehabilitatsioonis.
 • Koolitusel osaleja teab FIM hindamisskaalat ja iga alateema hindamisreegleid, oskab iga alateema kohta hindeid anda.

Koolituse lõpetamine: Koolitusel osalenule väljastatakse elektrooniline tõend koolituse läbimise kohta.

Koolituse HIND: Küsi pakkumist kadri.englas@hnrk.ee.

 

Koolituse tellimine  Kuidas saada ravile

  Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

  65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.