Inimesekeskne eesmärkide püstitamine rehabilitatsioonis.

Koolitaja: Kadri Englas- laste osakonna füsioterapeut, HNRK juhatuse liige.

Sihtgrupp: taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistid
Osalejate arv: 20* ( vastavalt kokkuleppele koolituse tellijaga on võimalikud muudatused osalejate arvus)
Koolituse maht: 6 akad. tundi** (koolituse mahtu on võimalik muuta tulenevalt koolituse tellija soovidest ja eelistustest – minimaalne koolituse maht 2 akadeemilist tundi).
Koolituse aeg: vastavalt kokkuleppele.

Õpingu alustamise tingimused: Algteadmised taastusravist/rehabilitatsioonist ning sisemine motivatsioon eesmärkide püstitamist rohkem lahti mõtestada.

Koolituse eesmärk ja käsitletavad teemad: Anda ülevaade eesmärkide püstitamisest taastusravis/rehabilitatsioonis, s.h. eesmärkide võimalikust mõjust taastusravi/rehabilitatsiooni tulemuslikkusele ning eesmärkide püstitamise soodustajatest ja takistajatest.

Täpsemad käsitletavad teemad lepitakse kokku koolituse tellijaga, võimalikud koolitusel käistletavad teemad oleksid:

 • Eesmärgi püstitamine rehabilitatsioonis – mis see on ja kuidas see võiks käia?
 • Eesmärgi omadused ja nipid kirjutamiseks.
 • Kas soov on eesmärk?
 • Inimkesksed praktikad ja nende mõjutajad eesmärkide püstitamisel.

Õppemeetodid: Loengute ja arutelude (ühisarutelud, grupitegevused) sümbioos koos praktiliste harjutustega, s.h. võimalik virtuaalne läbiviimine.

Õppekeskkond: Õppekeskkonnale spetsiaalseid nõudeid ei ole- vajalik on võimalus esitada ettekannet, eelistatud on osalejate paigutamine U-kujuliselt. Virtuaalne koolitus toimub zoom-keskkonnas, kus eelistatud on iga osaleja liitumine eraldi. Osalejatel peaks olema toimiv veebikaarema, kõlarid ja mikrofon ning stabiilne internetiühendus. Nii silmast-silma kui virtuaalse koolituse puhul on oluline tagada võimalus vestluse/arutelu läbiviimiseks.

Õppematerjalide loend:  Prezi-loengud koolituse jooksul jutu illustreerimiseks. Kokkuvõtlik õppematerjal koolitusel räägitust osalejatele saatmiseks. Arutelude ja iseseisvate ülesannete töölehed. Soovitusliku lugemise nimekiri.

Koolitusel osaleja teab:

 • mis on eesmärk taastusravis/rehabilitatsioonis.
 • milline on eesmärgi püstitamise üks võimalikke protsesse ja oskab tuua näiteid selle rakendamise võimalustest ja raskustest enese töös.
 • millised on eesmärgid, millel on mõju inimese käitumisele.
 • millised on võimalused inimese kaasamiseks eesmärkide püstitamise protsessi.
 • kuidas võiks kirjutada eesmärke.
 • mis vahe on soovil ja eesmärgil.

Koolituse lõpetamine: Elektrooniline tõend koolitusel osalemise kohta väljastatakse kõigile osaejatele, kes on osalenud 100% õppetegevustest.

Koolituse HIND: Küsi pakkumist kadri.englas@hnrk.ee.

 

Koolituse tellimine  Kuidas saada ravile

  Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

  65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.