Neurorehabilitatsiooni põhiprintsiibid ja taastumise toetamise võimalused õendus-hooldustegevuses

Koolitajad: Ines Margato- neurorehabilitatsiooni osakonna füsioterapeut ja teraapia valdkonna juht, Helbe Mettis – neurorehabilitatsiooni osakonna hooldaja.

Sihtgrupp: hooldajad
Osalejate arv: 10
Koolituse maht: 8 akad. tundi, millest 4 akad. tundi toimub loenguna ja 4 akad. tundi praktiliste harjutuste ja aruteludena ning soovi korral 2 akadeemilist tundi follow-up’ina Zoomi vahendusel ca 3 kuud pärast koolituse toimumist.

Koolituse aeg: vastavalt kokkuleppele.

Koolituse eesmärk ja käsitletavad teemad:

 • Arutada neurorehabilitatsiooni põhiprintsiipe ja rakendada neid insuldiga patsiendil.
 • Rakendada Funktsionaalse Sõltumatuse Skala (FIM) põhiprintsiipe insuldiga patsiendil.
 • Arutada töövõtteid, mis toetavad ja võimestavad insuldiga patsiente taastusravis.
 • Arutada, kuidas suurendada patsiendi osalust taastusravi ajal.
 • Arutada, kuidas suhelda patsiendiga taastusravi ajal ja toetada patsiendi igapäevast elu osakonnas.
 • Läbi arutada igapäevatöös tekkivaid probleemolukordi ning leida võimalikke lahendusi.
 • Jagada kogemusi ja tuvastada, millistele faktoritele peaks pöörama tähelepanu igapäevases elus osakonnas.
 • Ühtlustada hooldajate töövõtteid, et tagada parem igapäevane koostöö.
 • Tutvustada/üle korrata patisendi siirdamisel/siirdumisel ning asendravis (voodis) kehtivaid põhitõdesid läbi praktiliste ülesannete.

Õppemeetodid: Loengud neurorehabilitatsiooni põhiprintsiipidest ja taastumist toetavatest tegevustest, praktikumid ja arutelud taastumist toetavatest tegevustest, sh harjutamine patsiendiga.

Õppekeskkond: Koolitus toimub HNRK ruumides esitlustehnikaga varustatud õppeklassis. Praktilise osa läbiviimisel kasutatakse õppeklassi haiglavoodeid ning näidete läbiviimisele on kaasatud HNRK patsiendid.

Õppematerjalide loend: Esitlus- ja jaotusmaterjal „FIM insuldi patsientidele: mida tähendab?” ,Tööleht „Neurorehabilitatsiooni põhiprintsiibid“.

Koolituse lõpetanu teab:

 • Neurorehabilitatsiooni põhiprintsiipe ehk peamist teoreetilist tausta neuroloogilise taastumise toetamiseks.
 • Taastumist toetava mõtteviisi põhialuseid ja võtteid.
 • Peamisi töökorralduslikke nippe, mis aitavad taastumise toetamisele kaasa.
 • Töövõtteid ja lähenemisi, mida rakendada igapäevaste tegevuste toetamisel insuldiga patsiendiga tegelemisel.

Koolituse lõpetamine: Koolitusel osalenule väljastatakse elektrooniline tõend koolituse läbimise kohta.

Koolituse HIND: Küsi pakkumist kadri.englas@hnrk.ee.

 

Koolituse tellimine  Kuidas saada ravile

  Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

  65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.