Kuidas saada rehabilitatsiooniteenusele HNRK-sse?

Rehabilitatsiooniteenused võib sihtgrupi ning sellest tulenevate teenuse eesmärkide järgi jagada kaheks – tööalaseks ning sotsiaalseks rehabilitatsiooniks.
  • Tööalase rehabilitatsiooni eesmärgiks on tõsta inimese töövõimet ja pakkuda talle paremat võimalust tööturul hakkama saamiseks. Tööalase rehabilitatsiooni teenus on suunatud tööealistele tööturul aktiivsetele toimetulekuraskustega inimestele (vt joonis).
  • Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgiks on saavutada võimalikult iseseisvalt elamine, võimetekohase hariduse ja tööks vajalike kompetentside omandamine, võimetekohane osalemine ühiskonnaelus ning eelduste loomine võimetekohasele tööle asumiseks. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on mõeldud inimestele kes ei ole tööturul aktiivsed (vt joonis).

Järgnev joonis on mõeldud hõlbustama sobiva rehabilitatsiooniteenuse valikut ning juhendama teenusel pääsemise võimaluste osas.

Täpsemat infot rehabilitatsiooniteenuste kohta on võimalik saada Eesti Töötukassa ning Sotsiaalkindlustusameti veebilehtedelt või infotelefonidelt:

  • 15501 – Töötukassa
  • 16106 – Sotsiaalkindlustusamet

HNRK-sse teenusele pääsemise võimaluste osas on võimalik abi saada meie registratuurist.

Vajuta skeemile, et näha suuremalt (avaneb uues aknas)!

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.