Ligipääsetavuse teatis

Patsiendi hooldajale

Hooldaja haiglas viibimise maksumus.

Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusamet finantseerivad hooldaja viibimist patsiendiga haiglas, vaid lastega kaasasolevale vanemale/hooldajale.

Täiskasvanud patsiendiga kaasasolevale hooldajale kehtivad hinnad vastavalt HNRK tasuliste teenuste hinnakirjale.

Eesti Haigekassa finantseerib koos haige lapsega taastusravil viibiva vanema/hooldaja põetuse ja hoolduse voodipäeva

 • alla 8-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest
 • alla 16-aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

Taastusravil oleva hooldaja omafinantseering on 2.50€ voodipäeva eest, kuid mitte rohkem kui 25€ raviperioodi jooksul.

Isefinantseeritaval teenusel oleva lapse (kuni 19a) hooldaja voodipäeva hind on 40€. Voodipäeva hind sisaldab majutust ja 3x päevas toitlustust.

Kasulik info

Patsiendiga Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses kaasasolevale hooldajale kehtivad patsiendi sisekorraeeskirjad.

Lapsega/täiskasvanuga kaasas oleval hooldajal palume meeles pidada, et

 • tema vastutab lapse/hoolealuse turvalisuse ja järelevalve tagamise eest ravitegevusest vabal ajal: laps/hoolealune ei tohiks jääda haigla erinevatesse osakondadesse omapead. Kui on vajalik abi lapse/hoolealuse turvalisuse tagamisel, tema järgi vaatamisel või hooldamisel, palume sellest teavitada osakonna õendus-hoolduspersonali.
 • vajalik on tagada puhtus ja kord haigla erinevates ruumides (palatis, mängutoas jne):
  • palatisse viidud sööginõud, palume viia söögituppa tagasi esimesel võimalusel
  • haigla mänguasjad palume tagastada ravi lõppedes mängutuppa
  • pärast mängutoas mängimist palume mänguasjad korjata kokku
 • mängutoas söömine ja joomine ei ole lubatud
 • õueminekust tuleb teavitada osakonna valveõde
 • alkoholi tarvitamine lapse/hoolealuse raviperioodi jooksul ei ole lubatud

Vastavalt haigla täituvusele majutatakse lapsega/täiskasvanuga kaasasolev hooldaja vabale haiglavoodile või selle puudumisel välivoodile.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.