Logopeedia

… ehk logopeedilise ravi eesmärgiks on aidata kõnepuudega inimesel (re)integreeruda igapäevasesse ellu, aidates tal arendada kõne kasutamist, kõnest arusaamist, neelamist jne. Kõneravi osutatakse nii lastele kui täiskasvanutele.

Logopeedi tööülesanneteks on:
* kõnepuude väljaselgitamine, mille käigus uuritakse inimese suulise ja kirjaliku kõne loomet ja mõistmist, kõnet asendavate ja toetavate alternatiivsete kommunikatsioonimeetodite vajadust, kaasates vajadusel ka teisi spetsialiste.

* kõneraviseansside läbiviimine, mis oma sisult ja meetoditelt on patsiendi psühholoogilis-pedagoogiline mõjutamine ja suunamine ja mille eesmärgiks on kõnepuude kõrvaldamine, leevendamine või kompenseerimine.

* kõneravi tulemuslikkuse hindamine, kõnepuudega isiku, tema lähedaste ja teiste erialade spetsialistide nõustamine, regulaarse kõneravivõimaluse väljaselgitamine patsiendi elukohas.

Tagasi

2 thoughts on “Logopeedia”

  1. Pingback: Home Builders MN

Comments are closed.