Neuroloogilise rehabilitatsiooni osakond

Neuroloogilise rehabilitatsiooni osakond pakub teenuseid peaajukahjustusega inimestele.

Peaajukahjustus

Peaajukahjustus tekib väga sageli insuldi, vähem sagedasti peaajukasvajate või muude peaaju haiguste tagajärjel. Lisaks tekib peaajukahjustus pärast traumasid ja õnnetusi, mille jooksul on viga saanud inimese pea.

Peaajukahjustus mõjutab kogu inimese organismi, alates liikumisfunktsioonist lõpetades kognitiivsete – mõtlemine, tähelepanu, mälu, probleemide lahendamise oskus jne – oskustega. Peaajukahjustuse järgselt tekkiva toimetuleku häire ulatus ja raskus võib olla väga erinev ning sõltub olulisel määral sellest, millises peaaju osas kahjustus on tekkinud. Tähtis on teada seda, et inimese ajurakud on plastilised ehk terved ajurakud on võimelised kahjustatud aju osade ülesandeid teatud määral üle võtma, kuid selleks on vajalik põhjalik, läbimõeldud ja pikaajaline taastusravi ning inimese ja tema lähivõrgustiku pühendumus. Arusaadavalt on ka plastilisuse toimimisel erinevaid mõjutajaid – vanus, kahjustuse ulatus, inimese üldine tervislik seisund, tema arusaamisvõimed jne – mis sekkumiste edukusele kaasa aitavad või pakuvad väljakutseid.

HNRK-l on olemas kaasaegsed teadmised ja varustus selleks, et peaajukahjustusega inimestele väga head taastusravi pakkuda nii võimalikult vara pärast kahjustuse tekkimist kui hilisemates taastumise faasides.

HNRK teenused peaaju-kahjustusega inimesele.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.