Õendus-hooldustegevus

… on HNRKs ööpäevaringne ning on organiseeritud vastavalt patsientide iseseisvale toimetulekule ning kõrvalise abi vajaduse määrale. Õdede vastutusalasse kuulub õigeaegse ravimite võtmise jälgimine, põie ja soole tegevuse jälgimine, naha terviklikkuse eest hoolitsemine, vedelike tasakaalu jälgimine, patsiendi päevarežiimi säilitamine, patsiendi ja tema pere nõustamine lamatiste vältimise, kateteriseerimise, ravimite manustamise vallas. Hooldustöötajad abistavad vajadusel patsiente igapäevategevustel, näiteks söömisel, riietumisel, tualetitoimingutes. Samuti on hoolduspersonal oluliseks abiks patsientide raviplaani jälgimisel ning läbiviimisel, viies abivajavaid patsiente õigeks ajaks õigesse kohta.

Õendus-hooldusteenuste paremaks läbiviimiseks ning patsientide mugavuse ja turvalisuse toetamiseks on HNRKs mitmeid lisaväärtusi. Palatid on valdavalt 2-kohalised, tualettruumid on kohandatud sobilikult liikumispuudega inimeste tarbeks. Igas palatis on alarmisüsteem, mida saab käivitada nii palati- kui tualettruumist ning mis annab ohust ja/või abivajadusest märku nii heli- kui valgussignaaliga. Palatites, kuhu paigutatakse raskemas seisus patsiente, kes ise alarmisüsteemi käivitada ei saa, on videojälgimissüsteemid, mis võimaldavad järjepidevalt jälgida olukorda õepostist. Videopilti ei salvestata ning patsiendilt ja/või tema esindajalt võetakse informeeritud nõusolek jälgimissüsteemi kasutamiseks. Õendus-hooldusosakonna varustusse kuuluvad siirdumis- ja asendravivahendid, mida on käepärane kasutada.

Tagasi

2 thoughts on “Õendus-hooldustegevus”

  1. Pingback: womens fashion

Comments are closed.