Patsiendi hooldajale

Hooldaja haiglas viibimise maksumus.

Eesti Haigekassa ja Sotsiaalkindlustusamet finantseerivad hooldaja viibimist patsiendiga haiglas, vaid lastega kaasasolevale vanemale/hooldajale. Täiskasvanud patsiendiga kaasasolevale hooldajale kehtivad hinnad vastavalt HNRK tasuliste teenuste hinnakirjale.

Eesti Haigekassa finantseerib koos haige lapsega taastusravil viibiva vanema/hooldaja põetuse ja hoolduse voodipäeva
• alla 8-aastase lapsega haiglas viibimise päevade eest
• alla 16-aastase sügava või raske liikumis- või liitpuudega lapsega haiglas viibimise päevade eest.

Taastusravil oleva hooldaja omafinantseering on 2.50€ voodipäeva eest, kuid mitte rohkem kui 25€ raviperioodi jooksul.

Isefinantseeritaval teenusel oleva lapse hooldaja voodipäeva hind on 30€ ja HNRKs ravil oleva täiskasvanu (sõltumata ravi finantseerijast) hooldaja voodipäeva hind on 60€. Voodipäeva hind sisaldab majutust ja 3x päevas toitlustust.

Kasulik info.

Patsiendiga Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses kaasasolevale hooldajale kehtivad patsiendi sisekorraeeskirjad.

Lapsega/täiskasvanuga kaasas oleval hooldajal palume meeles pidada, et
• tema vastutab lapse/hoolealuse turvalisuse ja järelevalve tagamise eest ravitegevusest vabal ajal: laps/hoolealune ei tohiks jääda haigla erinevatesse osakondadesse omapead. Kui on vajalik abi lapse/hoolealuse turvalisuse tagamisel, tema järgi vaatamisel või hooldamisel, palume sellest teavitada osakonna õendus-hoolduspersonali.
• vajalik on tagada puhtus ja kord haigla erinevates ruumides (palatis, mängutoas jne):
– palatisse viidud sööginõud, palume viia söögituppa tagasi esimesel võimalusel
– haigla mänguasjad palume tagastada ravi lõppedes mängutuppa
– pärast mängutoas mängimist palume mänguasjad korjata kokku
• mängutoas söömine ja joomine ei ole lubatud
• õueminekust tuleb teavitada osakonna valveõde
• alkoholi tarvitamine lapse/hoolealuse raviperioodi jooksul ei ole lubatud

Vastavalt haigla täituvusele majutatakse lapsega/täiskasvanuga kaasasolev hooldaja vabale haiglavoodile või selle puudumisel välivoodile.

Tagasi

3 thoughts on “Patsiendi hooldajale”

  1. Pingback: Tấm Xuyên Sáng

Comments are closed.