Projektid

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on TERE KK ehk Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse taastusravi valdkonna keskne partner. TERE KK on ravimuda-mudaravi ja liikumis-tegevusvõime valdkonnas uurimise, arendamise, teabe rakendamise, teabe levitamise ja vahendamise ning teadmuspõhise ettevõtluse arengut soodustav keskus. TERE KK on partner erasektorile uute tõenduspõhiste toodete ja teenuste arendamisel.
Loe lähemalt TERE KK

Print

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on Liikumistervise innovatsiooni klastri SportEST partner. Spordimeditsiini Sihtasutuse projekt EU49304 „Liikumistervise innovatsiooni klaster“ on perioodil 1.11.2015-30.10.2018 kaasrahastatud EAS-i Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.
Rohkem infot: www.sportest.eu

connectedhealth_member_logo_veeb

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on Estonian Connected Health klasti partner.
Estonian Connected Health klaster (ECHC) on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad veelgi paremate tervisega seotud toodete ja teenuste pakkumiseks. ECHC on osa Euroopa Connected Health liidust and ScanBalt võrgustikust.
Klastri eesmärgid:

  • panustada tervislikuma eluviisi ja paremate tervishoiuteenuste levikusse
  • toetada majanduskasvu läbi uute tervisteenuste kasutuselevõtu motiveerimise
  • kiirendada Eesti tervise valdkonna ettevõtetele ligipääsu uutele turgudele

Rohkem infot: ECHC koduleht


Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus on partner ELIKO KOMPETENTSIKESKUSE PROJEKTIS EU48693.

Eliko töötab välja tulevikukindlaid tooteid ja teenuseid, mis on loodud kestma igimuutuvas internetimaailmas. Eliko disainitud tehnoloogiad tuginevad uudsetel algoritmidel ja kommunikatsioonimudelitel ning on mõeldud vahenditele, mis järjepidevalt vajavad uusi funktsionaalsuseid.

Eliko Kompetentsikeskuse projekti eesmärk on aidata ettevõtetel arendada konkurentsivõimelisi tooteid koostöös ülikoolidega. Projektil on kaks fookust: (1) kompaktsete ja energeetiliselt efektiivsete algoritmide tootmine elektroonilistele vahenditele ja (2) tarkvara ja kommunikatsioonilahenduste loomine hõlpsmakas infovahetuseks internetikeskkonnas.

Kokku on programmis 22 projekti. Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse suurus on 6 996 700€.
Eliko Kompetentsikeskuse projekt kestab 01.07.2015-30.06.2022.

Rohkem infot: Eliko kodulehelt

3 thoughts on “Projektid”

  1. Pingback: Broadway Director

Comments are closed.