Tartu Ülikooli Lastefondi kampaania “Käib kah!“

Tartu Ülikooli Lastefondi kampaania “Käib kah!“:

2012. ja 2013. aastal kõnnipatoloogiaga lastele tehtavate kõnnianalüüside toetamiseks HNRK kõnnilaboris. Koguti 49 517 eurot.

 

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.