Psühholoogia

… on teenus, mille eesmärgiks on aidata klient tema isikupära, vajadusi ja keskkonda arvestades parimale võimalikule toimetuleku tasemele. Selleks tutvub psühholoogiline nõustaja esmalt kliendi olukorraga, analüüsib seda koos kliendiga ning aitab välja selgitada sisemisi ja väliseid ressursse muudatuste esilekutsumiseks kliendi tunnetes. Psühholoogiline nõustamine võib sõltuvalt kliendi probleemi olemusest ja kliendi motiveeritusest piirduda mõne seansiga või kujuneda pikemaajaliseks koostöösuhteks.

Hetk psühholoogi juurest
Hetk psühholoogi juurest

Tagasi

2 thoughts on “Psühholoogia”

  1. Pingback: Baby Doll Hospital

Comments are closed.