Sotsiaaltöö

… hõlmab peamiselt sotsiaalset nõustamiseteenust.

Sotsiaalnõustamise teenuse on vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

Samas on sotsiaaltöötajad HNRK-s meeskonnatöö läbiviijateks ning meeskonaatööl arutatu kirjapanijateks, mistõttu omavad tähtsat rolli taastusravi kui terviku hoidmisel.

Tagasi

2 thoughts on “Sotsiaaltöö”

  1. Pingback: forex brokers
  2. Pingback: gaming monitor

Comments are closed.