Patsientide tagasiside käsitlus

Patsientide tagasisidet osutatud teenustele ning HNRK elamistingimustele küsitakse juba üle kümne aasta.

Kõigil statsionaarselt ravil olnud inimestel on võimalik tagasisideküsimustik täita. Viimastel aastatel on olnud vastanute hulk umbes 40% statsionaarselt ravil olnud patsientidest.

Patsientide tagasisidet analüüsitakse regulaarselt ning arutatakse kvartaalselt. Tagasiside kaudu ilmnenud kitsaskohtade lahendamine ning tehtud ettepanekute elluviimise võimalused arutatakse haigla juhtkonna tasandil läbi ning pannakse kirja “Patsiendi tagasiside käsitlusena”.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.