Teabenõue

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus väljastab teabenõude alusel avaliku teabe seaduse § 5 lg 2 järgi ainult tervishoiuteenuste osutamist ja riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest eraldatud vahendite kasutamist puudutavat informatsiooni.

Isikuandmete saamiseks palume tulla Haapsalu Neuroloogilisse Rehabilitatsioonikeskusse Sadama 16, Haapsalu ja täita avaldus delikaatsete isikuandmete saamiseks või saata kirjalik avaldus.


Kui esitate teabenőude asutuse vői juriidilise isiku nimel, täitke palun järgimine lahtrid:

Täitke vähemalt üks lahter taotletava teabe sisu vői konkreetse dokumendi kohta:
Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

60-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.