Teabenõue

Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus väljastab teabenõude alusel avaliku teabe seaduse § 5 lg 2 järgi ainult tervishoiuteenuste osutamist ja riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest eraldatud vahendite kasutamist puudutavat informatsiooni.
Isikuandmete saamiseks palume tulla Haapsalu Neuroloogilisse Rehabilitatsioonikeskusse Sadama 16, Haapsalu ja täita avaldus delikaatsete isikuandmete saamiseks või saata kirjalik avaldus.

 
 

Kinnitus

Tagasi

2 thoughts on “Teabenõue”

Comments are closed.