Noorsportlaste terviseuuring

HNRK on Eesti Haigekassa lepingupartner haiguste ennetamise projekti “Noorsportlaste tervisekontroll spordiga seotud terviseriskide ennetamiseks” läbiviimisel.

Terviseuuringud toimuvad tavaliselt 1x kuus. Neid viib läbi dr Eve Unt.

Spordimeditsiiniliste terviseuuringute eesmärk on kaitsta sportlase tervist ja tagada tervisele ohutu treenimine ning nõustamise ja ennetustegevuste kaudu vähendada spordiga kaasnevate terviseprobleemide ja vigastuste tekkeriski tulevikus.
Spordimeditsiinilise terviseuuringu sihtrühm on kuni 19-aastased (k.a) noored, kes treenivad ja võistlevad regulaarselt vähemalt kuus akadeemilist tundi nädalas lisaks kooli kehalise kasvatuse tundidele.
Terviseuuringu maht ja sisu sõltub noorsportlase nädalasest treeningkoormusest, tervislikust seisundist ja põhiuuringute tulemustest.
Sihtrühma kuuluvate noorsportlaste terviseuuringuid rahastab ravikindlustuse eelarvest haigekassa.
Täiskasvanutele pakume terviseuuringuid tasulise teenusena.

Teenusele registreerumiseks ning täpsustavate küsimuste korral palume ühendust võtta HNRK registratuuriga telefonil +372 4725 404 või registratuur@hnrk.ee.

Enne terviseuuringule tulemist on vajalik täita terviseseisundit kirjeldav ankeet. Täidetud ankeedi palume vastuvõtule kaasa võtta ning anda terviseuuringut läbiviivale arstile. Ankeedi saab printimiseks alla laadida, vajutades järgmistel linkidel.

Terviseuuringu ankeet
Анкета оценки состояния здоровья спортсмена

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.