Tegevusteraapia

…on inimese füüsilise ja psüühilise seisundi mõjutamine eesmärgipäraselt valitud tegevuste kaudu, et aidata saavutada maksimaalset toimetulekuastet igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel.

IMG_1197
Individuaalse ortoosi valmistamine.

TEGEVUSTERAAPIA OLEMUS:
On asjaolusid, mis võivad piirata inimese võimet iseenda eest hoolitseda, töötada, hobidega tegeleda, mängida ja suhelda. Tegevusteraapia kaudu püütakse takistada tegevusvõime ja/või selle komponentide väljalangemist, arendada/kujundada tegevusvõimet ning taastada seda olenemata indiviidi elukvaliteedilisest piirangutest.

TEGEVUSTERAAPIA EESMÄRK JA TULEM:
Inimene kasutab oma võimalusi mitmekülgselt ja laialdaselt.
Inimene tuleb igapäevaste tegevustega toime võimalikult iseseisvalt.
Inimene elab inimväärset elu.

TEGEVUSTERAAPIA PROTSESS:
Patsiendi/kliendi probleemi määratlemine.
Tegevusterapeut uurib ja hindab patsiendi tegevus- ja töövõimet.
Tegevusvõimet piiravate tegurite mõju patsiendi igapäevaelule hindavad tegevusterapeut ja patsient koos.

Planeerimine
Toetudes probleemimääratlusele ja patsiendi olemasolevate võimete profiilile valivad tegevusterapeut ja patsient üheskoos teraapiaks kohandatud tegevused, mis võimalikult mitmekülgselt tugevdaks tegevusvõimet.

Realiseerimene
Tegevusviise kohandatakse tegevusteraapias vastavalt patsiendi individuaalsetele eesmärkidele taastusravis ja/või rehabilitatsioonis. Patsiendil aidatakse tema probleemi mõista ja lahendada. Selleks rakendatakse patsiendi enda jõuvarusid ja arengut. Tegevusteraapiat viiakse läbi individuaalteraapiana ja rühmateraapiana.

Tegevusteraapia meetodid:
Tegevusteraapia on tegevuse teadlik ja eesmärgipärane rakendamine. Tegevusteraapias saab kasutada mitmesuguseid tegevusviise, mida analüüsitakse ja kohandatakse vastavalt patsiendi tegevusvõime taastamise, säilitamise ja edendamise eesmärgile (nt. savitöö abil saab ravida käevigastust ja tundeelu häireid)

Tegevusterapeut aitab patsiendil igapäevategevuste harjutamise kaudu (nt toimetulek isikliku hügieeniga, toidu valmistamine, asjaajamised väljaspool kodu) selleni, et patsient oma koduses argielus võimalikult iseseisvalt hakkama saaks. Vajadusel valib terapeut individuaalsed abivahendid ja planeerib patsiendi eluruumis vastavad ümberkohandused.

Laste tegevustraapias on lähtealuseks mäng, mille kaudu tegevusterapeut arendab last tervikuna (sh motoorikat, tunnete väljendamisoskust, keskendumisvõimet).

Vajadusel tegevusterapeut nõustab ja juhendab patsiendi lähedasi ja teda hooldavat personali, konsulteerib koduhooldajaid, päevakeskuste/lasteaedade personali jne.

Tagasi

3 thoughts on “Tegevusteraapia”

  1. Pingback: toner samsung d104

Comments are closed.