Aprillikuust alates on HNRK koduteenust osutavate füsioterapeutide tiim juba neljaliikmeline

Aprillikuust alates on HNRK koduteenust osutavate füsioterapeutide tiim juba neljaliikmeline. Praegu toimib füsioterapeudi koduteenus Tallinnas ja Tartus ning nende linnade lähipiirkondades. Kodune füsioteraapia sobib patsientidele, kelle jõudmine tervishoiuteenuse osutaja juurde on raskendatud või kelle tervislik seisund ei võimalda osaleda täiemahulisel aktiivsel taastusravil.

Koduteenusele saab patsiendi saatekirjaga suunata perearst, rahastades seda teenust oma uuringufondist, samuti on võimalik patsiendi omafinantseering. HNRK-s statsionaarsel ravil viibivale patsiendile määrab vajadusel teenuse HNRK raviarst statsionaarse taastusravi perioodi järel või perioodide vahel.

Mujal maailmas, näiteks Rootsis ja Suurbritannias, on häid näiteid komplekssest koduteenusest, kus lisaks füsioterapeudile on meeskonnas vastavalt patsiendi vajadustele ka teised spetsialistid. Selline meeskondlik koduteenus – early supported discharge (ESD) ehk varane toetatud kodune taastumine on näidanud, et teenusel osalenud patsientide haiglaravi oli lühem, nende rahulolu teenustega ja ka funktsionaalne sõltumatus oli kõrgem. Samuti on oluline märkida, et ESD teenusel osalenud patsientide lähedaste vaimne seisund paranes aja jooksul statistiliselt olulisel määral (Fisher et al 2016).
Sarnaselt on näidatud, et ESD teenusel osalenud patsientidel endal esines vähem depressiooni ning nende rahulolu haiglaravi järgse rehabilitatsiooniga oli kõrgem ja nad olid igapäevaelu tegevustes iseseisvamad (Bråndal et al 2019).
Koduses keskkonnas ja kodu ümbruses saab keskenduda väga konkreetselt nendele spetsiifilistele toimetulekuprobleemidele, mis inimese iseseisvat tegutsemist piiravad ning mis ei pruugi haiglakeskkonnas ilmneda.

HNRK koduteenusest lähemalt:
https://www.hnrk.ee/teenused/ftkoduteenus/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bråndal, A., Eriksson, M., Glader, E., & Wester, P. 2019. Effect of early supported discharge after stroke on patient reported outcome based on the Swedish Riksstroke registry. BMC Neurology, 19

Fisher, R.J., Cobley, C.S., Potgieter, I., Moody, A., Nouri, F., Gaynor, C., Byrne, A. & Walker, M.F. 2016. Is Stroke Early Supported Discharge still effective in practice? A prospective comparative study. Clinical Rehabilitation, 30(3) 268–276.

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.