Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus jätkab taastusravi ja rehabilitatsiooni teenuste osutamisel EQUASS tunnustustatud ettevõttena.

Taaskord oleme hinnatud Euroopa kvaliteedisüsteemi EQUASS Assurance tunnustuse vääriliseks ning omandanud selle tõenduseks EQUASS-i peakontori (European Platform for Rehabilitation) poolt Belgias, Brüsselis väljastatud vastavasisulise sertifikaadi.
21.06.2022 saadud tunnustuse näol on tegemist sotsiaalteenuste kvaliteedimärgiga Euroopa tasandil ning selle saamise aluseks on EQUASS 2018 Standardi põhimõtete ja nõuetega vastavuses olemine ning vastavuse tõendamine nii ettevõtte juhtimises, teenuste osutamises kui ka teenuste kvaliteeti mõjutavates toetavates tugitegevustes.
See on tunnustus kogu HNRK personalile, kelle pühendunud ja professionaalse tööga on tulemus saavutatud.  Eesmärgipärane, süsteemne ja tulemustele orienteeritud ning pidevas arengus oleva tervikliku teenuse osutamine,  lähtudes kõrgetest standarditest ning patsiendikesksest lähenemisest, on see mis toetab HNRK visiooni olla rahvusvaheliselt tunnustatud neurorehabilitatsiooni kompetentsikeskus.

HNRK on lähtunud haigla juhtimissüsteemide kujundamisel Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedi EQUASS (European Quality in Social Services ) põhimõtetest alates 2011. aastast. Ettevõte on olnud mitmel korral ka varasemalt – aastatel 2011, 2015 ning 2019 – sertifitseeritud EQUASS Assurance nõuetele vastavaks. Sertifitseeritud teenused on ambulatoorne ja statsionaarne taastusravi ning tööalane- ja sotsiaalne rehabilitatsioon. Kvaliteedimärgist tõendav sertifikaat on väljastatud 3 aastaks, kuni aastani 2025.

Eestis on EQUASS sertifitseeritud ettevõtted, lisaks HNRK-le, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.

 

Kuidas saada ravile

Loe täpsemalt, kuidas saada statsionaarsele, ambulatoorsele või tasulisele taastusravile HNRK-s.

65-aastased kogemused, tänapäevased teadmised, hästi hoitud oskused.